Educació i escola, un repte educatiu compartit de tota la comunitat