Acords del Consell Escolar

Aquí podeu llegir l’ordre del dia i els acords presos a les convocatòries del Consell Escolar.

Consell Escolar 07-09-2022

ORDRE DEL DIA

 • Memòria PGA (inclou menjador i extraescolars)   
 • Actualització NOFC (Normes Organització Funcionament Centre) 
 • Revisió Projecte Lingüístic
 • Informacions
 • Precs i preguntes

ACORDS 

 • S’aprova la memòria PGA 21-22.
 • S’actualitzen les NOFC en els punts: 

           Definició i funcions coordinador digital de centre

1.4.4 Comissió Estratègia Digital de Centre 

          1.6.1.3. Coordinador digital de Centre 

           2.3. ENTRADES I SORTIDES 

Es contemplaran a la PGA de cada curs escolar. 

L’entrada al recinte escolar s’estableix a les 8,55 / 14,55h i la sortida a les 12,25 i 16,25h.

         Aquesta variació de 5 minuts  permet conciliar els horaris familiars i  la millora de la mobilitat,  amb l’obertura d’una porta per cada cicle. 

  • S’aproven les modificacions del Projecte Lingüístic. 
 • Informacions: 
 • Ampliem 1 grup-classe P4 , serà el P4 C
 • Recordem que a finals de curs ja es va ampliar una línia de 3 a 4 el curs de 5è i una línia a 2n. (curs passat 2 primers i ara 2 segons) 
 • Reformes d’estiu: 
 • Departament: lavabos P5 i Cicle superior 
 • Ajuntament: finestres Cicle Inicial, neteja de les aules d’educació infantil
 • Inversions escola: 27 ordinadors portàtils + el carro, armaris de primària amb casillers, parquet P5C, mobiliari, cadires, bancs per assemblea,..
 • Menjador: Es faran 2 torns

Preu menjador : 6,20 € fixes – 6,80 € eventuals – 4,75€ mestres

Centres d’interès d’aquest any: Viatge en el temps

P3 menjar a les aules (s’està acabant de perfilar i ens faran proposta)

 

Consell 27/6/22

Consell Escolar 27-06-2022

ORDRE DEL DIA

 • Calendari i horari curs 2022-23

ACORDS

 • S’aprova el calendari

 • Entrada esglaonada P-3 del 5 al 9 de Setembre: ½ grup a les 9h i l’altre ½ grup a les 11h. El primer dia, 5 de Setembre, serà un espai obert a les famílies.

Consell 24/5/22

ORDRE DEL DIA

 • Representant C Escolar Coeducació

 • Inversions / Manteniments 2022

 • Menjador

 • PROA +

 • Preinscripció curs 22-23

ACORDS

 • El representat al Consell Escolar de coeducació és l’Albert Surina.

 • Les peticions d’inversions i manteniments s’han fet arribar a la secció Educació de l’Ajuntament de Lloret de Mar i s’han explicat als membres del Consell Escolar.

S’acorda fer una visita presencial a l’escola pels nous membres del Consell Escolar.

 • El Consell Escolar aprova la continuació del conveni per part de l’AFA per al curs vinent per la gestió del menjador.

 • S’aprova per unanimitat que l’escola iniciï el programa PROA + pels cursos 21-22, 22-23 i 23-24, aixó com els membres/funcions de la comissió mixta participativa.

Hellen Serra (sector pares i mares)

David Rodríguez (sector mestres)

Isabel Miranda , Marisa Ballestero i Anna Fàbregas (equip directiu)

 • Es valora positivament la demanda de famílies que sol·liciten l’escola com a primera opció per a P-3.

Consell escolar 31/01/22

ORDRE DEL DIA 

 •  Aprovació acta anterior  
 •  Liquidació comptes 2021 / Pressupost 2022
 •  Protocol  portàtils 6è NOFC
 • Informacions /precs i preguntes 

ACORDS 

 • S’aproven els comptes del 2021 i el Pressupost del 2022
 • Portàtils 6è: Les famílies de 6è rebran la informació del protocol dels ordinadors i  els alumnes el portaran cada dia a l’escola carregat. 

S’incorpora el protocol a les NOFC (Normes Organització i Funcionament del centre). 

S’entregarà el portàtil  a les famílies presencialment: el coordinador TAC farà aquestes gestions.  

 • Altres 

Colònies 4t: s’anul.len per no arribar al 60% Es farà una activitat alternativa més lúdica cap a finals de curs.

Calendari escolar Afegirem el festiu laboral del 2022, 6 de Juny. No consta en el calendari imprès ni a l’agenda. Ve marcat per la Generalitat. 

Setmana Cultural: “Ciències i matemàtiques”  Setmana del 21 al 25 Febrer. Es fan activitats interdisciplinars  juntament amb el Carnestoltes.

Consell escolar 16/12/21

ORDRE DEL DIA 

 •  Constitució del nou Consell Escolar 2021 

 ACORDS 

     Actes de les votacions del Consell Escolar (sector pares i mares, mestres , PAS i PAE)

      Membres components i Comissions 

Consell escolar 14/10/21

ORDRE DEL DIA 

 •    Aprovació de l’acta anterior.
 •    Programació anual PGA 2021-22                        
 •    Informacions /precs i preguntes

                   ACORDS 

S’aprova la PGA (Programació General Anual) : objectius i actuacions de resultats educatius, cohesió social i actualització de documents del centre.

Aquest document PGA inclou: 

-Pla d’emergència

-Pla de Funcionament de Menjador. S’aprova amb 2 torns i es modifica el preu anterior ( 7-9-21)  Preu fixes: 6,10 € i eventuals: 6,71

-Extraescolars 

Consell Escolar 7/9/21

ORDRE DEL DIA 

 •  Benvinguda al nou curs 21-22 
 •  Aprovació acta anterior 
 •  Pla d’organització de centre 
 •  Menjador 
 •  Projecte de Convivència 
 •  Informacions /precs i preguntes  

                      ACORDS 

 • S’aprova el Pla d’Organització: entrades i sortides esglaonades, ús de la mascareta, esmorzar, patis, organització pedagògica, confinaments, . . .  
 • Menjador: Preu menú 6,10€ (fixes i famílies que paguin AFA) 6,80 (eventuals)
 • S’aprova el Projecte de Convivència i les actuacions per al curs 2021/2022 de Coeducació.