Acords del Consell Escolar

Aquí podeu llegir l’ordre del dia i els acords presos a les convocatòries del Consell Escolar.

Consell escolar 31/01/22

ORDRE DEL DIA 

 •  Aprovació acta anterior  
 •  Liquidació comptes 2021 / Pressupost 2022
 •  Protocol  portàtils 6è NOFC
 • Informacions /precs i preguntes 

ACORDS 

 • S’aproven els comptes del 2021 i el Pressupost del 2022
 • Portàtils 6è: Les famílies de 6è rebran la informació del protocol dels ordinadors i  els alumnes el portaran cada dia a l’escola carregat. 

S’incorpora el protocol a les NOFC (Normes Organització i Funcionament del centre). 

S’entregarà el portàtil  a les famílies presencialment: el coordinador TAC farà aquestes gestions.  

 • Altres 

Colònies 4t: s’anul.len per no arribar al 60% Es farà una activitat alternativa més lúdica cap a finals de curs.

Calendari escolar Afegirem el festiu laboral del 2022, 6 de Juny. No consta en el calendari imprès ni a l’agenda. Ve marcat per la Generalitat. 

Setmana Cultural: “Ciències i matemàtiques”  Setmana del 21 al 25 Febrer. Es fan activitats interdisciplinars  juntament amb el Carnestoltes.

Consell escolar 16/12/21

ORDRE DEL DIA 

 •  Constitució del nou Consell Escolar 2021 

 ACORDS 

     Actes de les votacions del Consell Escolar (sector pares i mares, mestres , PAS i PAE)

      Membres components i Comissions 

Consell escolar 14/10/21

ORDRE DEL DIA 

 •    Aprovació de l’acta anterior.
 •    Programació anual PGA 2021-22                        
 •    Informacions /precs i preguntes

                   ACORDS 

S’aprova la PGA (Programació General Anual) : objectius i actuacions de resultats educatius, cohesió social i actualització de documents del centre.

Aquest document PGA inclou: 

-Pla d’emergència

-Pla de Funcionament de Menjador. S’aprova amb 2 torns i es modifica el preu anterior ( 7-9-21)  Preu fixes: 6,10 € i eventuals: 6,71

-Extraescolars 

Consell Escolar 7/9/21

ORDRE DEL DIA 

 •  Benvinguda al nou curs 21-22 
 •  Aprovació acta anterior 
 •  Pla d’organització de centre 
 •  Menjador 
 •  Projecte de Convivència 
 •  Informacions /precs i preguntes  

                      ACORDS 

 • S’aprova el Pla d’Organització: entrades i sortides esglaonades, ús de la mascareta, esmorzar, patis, organització pedagògica, confinaments, . . .  
 • Menjador: Preu menú 6,10€ (fixes i famílies que paguin AFA) 6,80 (eventuals)
 • S’aprova el Projecte de Convivència i les actuacions per al curs 2021/2022 de Coeducació.