Eleccions al consell escolar

D’acord amb la normativa vigent, es va obrir el període de renovació del Consell Escolar. (Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre d2 2021)

Les persones del consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.
El Consell Escolar és l’òrgan de control i gestió del centre, amb funcions en l’aprovació i seguiment de la Programació General Anual (PGA).

Aquí trobareu la informació del procés . Cliqueu aquí per saber més informació del Departament per a les families