COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 
Directora                                     Anna Ma Fàbregas Sagrera
Cap d’estudis     Isabel Miranda López 
Representant de l’Ajuntament  Albert Ferrández Machado
Representant/s del professorat            Beni Márquez 
    Ester Vilà 
  Agnès Linares 
  Albert Surina 
  Lídia Pérez     
Representant/s de pares i mares Juan Antonio Pozuelos 
  Sabrina Serrano 
  Eva Álvarez 
  Hellen Serra 
  Álex Stankovic 
Representant de l’AFA      Silvia González 
Representant del PAS   Fernando Atencia 
Representant del PAE  Ana M Catalán 
Secretari/ària      Marisa Ballestero