Home Covid-19

Covid-19

Aquest curs l’escola està prenent una sèrie de mesures per tal que l’escola sigui un lloc segur. A continuació les podeu visualitzar:

Protocol COVID ( normativa genral)

Protocol etapa de represa Pavelló Pompeu Fabra( protocol específic dins l’espai on els alumnes fan educació física)

Pla d’organització COVID 20-21  En ell hi trobareu la distribució escolar ( horaris d’entrades, patis,…)