Normativa del centre

Aspectes de funcionament
Normativa bàsicaAccés al centre

Normes bàsiques de l’escola

Pilotes

No es poden portar pilotes de cuir a l’escola

Esmorzars

Es recomana esmorzar a casa i fer un petit most a l’hora del pati.Recomanem els entrepans i/o fruita. Amb l’objectiu d’educar als nens/es en hàbits saludables, a l’escola no es poden portar dolços envasats, patates fregides ni llaminadures

Mòbils i aparells electrònics

Està prohibit portar-los a l’escola. El centre no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament d’aquests objectes

Medicaments

Només administraran en cas que porteu el certificat mèdic corresponent.

Agenda

És molt important que mireu l’agenda del vostre fill/a.Allà hi trobareu l’horari que cal que tingueu en compte per les sessions d’educació física, ja  que necessita equipament específic.
S’ha d’omplir la primera pàgina de l’agenda amb les dades actualitzades per tal de poder-vos localitzar en cas de necessitat (afegiu el màxim de números de telèfons).   

Pel que fa a l’APP, cal anar revisant els missatges doncs és el nostre mitjà de comunicació directe. 

Absències

Cal justificar les faltes.

Normes d’accés al centre

Educació Infantil

L’entrada d’Educació Infantil és per l’Avinguda del Rieral. El pares deixaran els nens a l’entrada del pati. Els alumnes de P3 començaran a anar tots sols a la fila a partir del mes d’octubre.

Educació Primària

Heu de deixar els nens a l’entrada i ells sols han d’entrar a les aules.

Temps d'entrada i puntualitat

Les portes s’obren 5 minuts abans de les entrades i es tanquen quan acaba la música.

Us preguem que sigueu puntuals en els horaris d’entrades  i sortides per un bon funcionament del centre.

Entrades més tard

Quan per motius justificats s’arribi al centre més tard de l’hora d’entrada, s’haurà de fer per la porta situada al Camí de l’Àngel (costat de Can Sabata) i passar per Secretaria. Els pares, mares o tutors responsables del nen/a no poden pujar a les classes.

Si heu de venir a altres hores per altres causes també cal entrar per la porta situada al Camí de l’Àngel (costat de Can Sabata) i  truqueu al timbre.

aparcament

Recomanem que agafeu uns bons hàbits de puntualitat i aparqueu a les zones habilitades com a tal (aparcament Casino, aparcament Pistes Atletisme). 

Eviteu deixar el cotxe en doble fila a l’entrada de l’escola.