Metodologia. Com treballem

 Educació Infantil

Nosaltres som l’equip docent d’Educació Infantil. En aquesta etapa despertem l’interès dels nostres infants, partint sempre d’experiències reals i pròximes a ells i elles.
Treballem els continguts mitjançant una metodologia global i activa, respectant el ritme individual de cada infant i els seus progressos. Les aules esdevenen un espai on s’afavoreix el desenvolupament d’habilitats socials, cognitives, motrius, artístiques i emocionals.

Cicle inicial

Som un cicle dinàmic i treballem per racons d’aprenentatge, utilitzant l’ús de materials manipulables i fent ús de les TAC. També seguim el projecte de “La Màgia de llegir i escriure”. Tot perquè els i les alumnes gaudeixin al màxim dels diferents aprenentatges que cal fer en la primera etapa d’educació primària. Activitats com el convidat de la setmana, la conferència, entre d’altres, destaquen per la importància de la implicació de les famílies. Així com el projecte Escolta’m i el treball transversal diari d’educació emocional.

Cicle mitjà

A cicle mitjà treballem mitjançant la metodologia del Pla de Treball on l’alumnat és el protagonista del seu procés d’ensenyament-aprenentatge, potenciant la seva autonomia, presa de decisions, aprenent a gestionar el seu temps… Amb el Pla de Treball fomentem el treball cooperatiu i l’ajuda entre iguals, atenent en tot moment el ritme i la diversitat de l’alumnat dins l’aula.
 

Cicle Superior

A Cicle Superior els alumnes de 5è i 6è consoliden, reforcen i amplien els aspectes treballats durant tota l’etapa de primària amb la vista posada en el pas a l’educació secundària. Prioritzem una metodologia basada en l’autonomia, la responsabilitat i l’organització. Igualment, apostem per la inclusió, el treball cooperatiu i l’educació digital sense oblidar el respecte, la coneixença i les oportunitats que ens ofereix l’entorn privilegiat de Lloret de Mar.