Equip humà

Educació infantil

P3:

  • P3A- Aida Julià
  • P3B- Maira Rodríguez
  • P3C- Jenni Gómez

P4:

  • P4A- Sonia Vadillo(Subst Raquel)
  • P4B- Lourdes Juanola
  • P4C- Eli Hostenc

P5:

  • P5A- Montse Salvà
  • P5B-Núria Fresquet
  • P5C- Mel Molero

ESPECIALISTES

Noelia Naranjo(Tei)
Gisela Llovera(Tei)
Yolanda Martín(Nuna+ Suport)
Gisel Riera(Psico+anglès)
Sònia Rodríguez(Mall)
Maria Bellvehí(suport)
Noelia Romera (Vetlladora)
Alexandra Pallarés (vetlladora)
Ariadna Garcia (Educació Especial)

Cicle Inicial

TUTORS

1rA-Agnès Linares
1rB- Pere Serrano
1rC- Sandra Serramitja
2nA-Beni Márquez
2nB- Lídia Maura
2nC- Araceli Hinojosa

ESPECIALISTES
Ariadna Garcia (Educació Especial)
Lourdes Baltrons (Educació Especial)
Maitane Timmer (Educació física)
Sandra Vilche ( Música)
Marisa Ballestero (Anglès)
Àlex Escribano (religió)

Cicle mitjà

TUTORS

3rA- Rubén Ferrnández
3rB- Ester Vilà
4rtA- Albert Surina
4rtB-Laura Palomino

ESPECIALISTES

March D Cerdà (Educació física)
Anna Reixach ( Anglès)
Patrícia Sánchez ( Aula d’acollida)

Cicle superior

TUTORS

5èA- David Rodríguez
5èB- Diana Peralta
5èC-Marc Moles
6èA- Lídia Pérez
6èB-Vicky Serrano
6èC-Eva Boira

ESPECIALISTES

 
Yasmina Lloris( Anglès)
Sergi Guzmán (Música)
Francesc València (Siei)
Anna Catalán (educadora SIEI)
Laia Espinosa (Educació especial)
Àlex Escribano (Religió)

Equip directiu

DIRECTORA- Anna Fàbregas

CAP D’ESTUDIS- Isabel Miranda

SECRETÀRIA- Marisa Ballestero

Personal escolar

CONSERGE- Fernando Atencia

ADMINISTRATIVA- Encarni Ballester