La música al Pompeu Fabra

La música forma part de l’escola. Cada mes es selecciona un grup o gènere, i cada dia sona a l’entrar i al sortir una cançó diferent triada pels propis alumnes o els mestres de l’escola.