Els alumnes d’aula d’acollida estan treballant les estacions. Hem introduït la primavera i a través del joc estem aprenent molt de vocabulari.