Psico en anglès als més petits

Time to work out! 🏋🏽‍♀️ The youngest students of the school exercise their bodies by combining free playing and ruled activities. Also, we have started working on our breathe, creating a space to relax ourselves and try to do some ioga!🧘🏽‍♂️

Hora de fer exercici! 🏋🏽‍♀️ Els alumnes més joves de l’escola treballen el seu cos combinant el joc lliure amb activitats més guiades. A més, hem començat a treballar la nostra respiració, creant un espai on relaxar-nos i provar de fer una mica de ioga!🧘🏽‍♂️

Habilidades

Publicado el

10 mayo, 2022

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.